Årsstämma 2023

Årsstämman för 2023 i Tethys Oil AB (publ) hölls onsdagen den 10 maj 2023.