tethys-blocks-oman2020

Oman, strategiskt beläget i den sydöstra delen av den Arabiska halvön, gränsar till Indiska oceanen, Omanska havet och Persiska viken. Oman kontrollerar också Hormuzsundet, vilket är en av regionens viktigaste passager som sammanbinder Omanska havet med Persiska viken. Omans grannar inkluderar Förenade Arabemiraten, Saudiarabien och Jemen.

Detta mycket prospektiva land är Tethys Oils kärnområde. Med önskan och ambitionen att utvecklas till en engagerad och framgångsrik aktör i den omanska oljeindustrin förvärvade Tethys Oil 2007 intressen i licensen Block 3&4. Blocken omfattar en yta om 29 130 km2 i den östra delen av centrala Oman. Tethys Oil har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 & 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3&4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

2017 utökades Tethys Oils verksamhet i Oman när Tethys Oil i egenskap av operatör tilldelades prospekteringslicensen för Block 49. Block 49 täcker en yta om 15 439 km2 i sydvästra Oman, mot gränsen till Saudiarabien. Tethys Oil har 100 procents* andel i Block 49.

Tethys Oil förvärvade 2019 en 20 procents andel i prospekterings- och produktionslicensen Block 56 onshore Oman. Under 2020/2021 ökade Tethys Oil koncernens andel till 65 procent och blev operatör för Blocket. Block 56 täcker en yta om 5 808 km2 i den sydöstra delen av Oman, omkring 200 km söder om Block 3&4.

I juli 2020 ingick Tethys Oil och Sultanatet Oman ett prospekterings- och produktionsdelningsavtal (EPSA) avseende Block 58 onshore Oman. Blocket är beläget i den södra delen av Oman och gränsar till prospekteringslicensen Block 49, där Tethys Oil är operatör. Tethys Oil är operatör för Block 58 med 100 procents andel i blocket.

Den sammanlagda ytan för Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58 uppgår till 55 000 km2, vilket gör Tethys Oil till en av de största licensinnehavare onshore Oman till ytan sett.

Licenser och avtal
(opererade Block i fetstil
Andel Tilldelningsår Fas Utgångsdatum Partners (operator i fetstil)
Block 3&4 30% 2007 Produktionsfas Jul 2040 CCED, Mitsui, Tethys Oil
Block 49 100%* 2017 Initial prospekteringsfas Dec 2023 Tethys Oil
Block 56 65% 2019 Andra prospekteringsfas Dec 2023 Tethys Oil, Medco, Biyaq, Intaj
Block 58 100% 2020 Initial prospekteringsfas Jul 2024 Tethys Oil

* Intresseandelarna reflekterar förändringar som skedde i och med att EOG lämnade Block 49. EOG meddelade sina intentioner under 2021 och den formella processen för Tethys Oil att erhålla myndigheternas slutgiltiga godkännande att återigen inneha en 100 procents intresseandel är pågående.