Rapport
2023 Rapportering av betalningar till myndigheter
2022 Rapportering av betalningar till myndigheter
2021 Rapportering av betalningar till myndigheter
2020 Rapportering av betalningar till myndigheter
2019 Rapportering av betalningar till myndigheter
2018 Rapportering av betalningar till myndigheter
2017 Rapportering av betalningar till myndigheter
2016 Rapportering av betalningar till myndigheter