Tethys Oils licensportfölj inkluderar också indirekta intressen i en licens onshore Litauen.

Tethys Oils licenser i Litauen berör Gargzdailicensen, vilken är i produktion och producerade under 100 fat olja per dag netto till Tethys Oil. Oljan som produceras från Gargzdai-licensen håller en API runt 42 grader.