Vatteninjicering är en metod för att öka oljeproduktionen från en befintlig reservoar. Vatten injiceras in i reservoaren, vanligen för att öka trycket och därigenom stimulera produktionen från ett borrhål. Vattnet injiceras både för att öka trycket i reservoaren och för att förskjuta och föra med sig olja från reservoaren till borrhålet. Med hjälp av vatteninjicering kan utvinningsgraden från en reservoar ökas från 10-20 procent till 30-45 procent och förlänger den lönsamma produktionstiden.