Pressmeddelanden

Tethys Oil publicerade kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2022 tisdagen den 8 november vid kl 07.30.

Produktion

11 136 fat olja per dag

Tethys Oils andel av produktion från Block 3&4 i Sultanatet Oman uppgick under 2021, före avräkning av statens andel, till 4 064 803 fat olja, motsvarande en genomsnittlig produktion om 11 136 fat olja per dag. Oljeproduktionen i Oman är föremål för produktionsbegränsningar i enlighet med OPEC+-avtalet. Omans produktionsbegränsningar väntas inte begränsa Tethys Oils oljeproduktion under 2022.