Pressmeddelanden

Tethys Oil publicerade Års- och hållbarhetsredovisningen för 2020 fredagen den 9 april, 2021.

Produktion

11 508 fat olja per dag

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under mars 2021 till 356 736 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 508 fat olja. Oljeproduktionen i Oman är för närvarande föremål för produktionsbegränsningar i enlighet med avtalet inom OPEC+. Följaktligen är produktionen från Block 3&4 föremål för produktionsbegränsningar, men produktionen kan väntas variera på månadsbasis.