Tethys Oil publicerade delårsrapporten för det tredje kvartalet och de första nio månaderna 2023 tisdagen den 7 november 2023 vid klockan 07.30.

Webbsänd telefonkonferens: klockan 10.00 samma dag.

Produktion

9 940 fat olja per dag

Tethys Oils andel av produktion från Block 3&4 i Sultanatet Oman uppgick under 2022, före avräkning av statens andel, till 3 628 074 fat olja, motsvarande en genomsnittlig produktion om 9 940 fat olja per dag.