Pressmeddelanden

Tethys Oil publicerade delårsrapporten för det första kvartalet 2024 tisdagen den 7 maj 2024 vid klockan 07.30.

Webbsänd telefonkonferens: samma dag klockan 10.00.

Produktion

9 940 fat olja per dag

Tethys Oils andel av produktion från Block 3&4 i Sultanatet Oman uppgick under 2022, före avräkning av statens andel, till 3 628 074 fat olja, motsvarande en genomsnittlig produktion om 9 940 fat olja per dag.