Pressmeddelanden

Tethys Oil publicerade kvartalsrapporten för första kvartalet 2022 tisdagen den 10 maj 2022 vid klockan 07.30.

Produktion

11 136 fat olja per dag

Tethys Oils andel av produktion från Block 3&4 i Sultanatet Oman uppgick under 2021, före avräkning av statens andel, till 4 064 803 fat olja, motsvarande en genomsnittlig produktion om 11 136 fat olja per dag. Oljeproduktionen i Oman är föremål för produktionsbegränsningar i enlighet med OPEC+-avtalet. Omans produktionsbegränsningar väntas inte begränsa Tethys Oils oljeproduktion under 2022.