...
...
...

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Finansinspektionen och Tethys Oil AB.