Flytande petroleum som pumpas ut ur ett borrhål i marken kallas för råolja. Råolja består främst av kol och väte men även i varierande grad av syre, svavel, kväve och helium. Det finns olika standardtyper av olja för olika geografiska regioner, till exempel West Texas Intermediate (WTI), Brent och Omani blend. Råolja klassificeras även efter dess kemiska sammansättning, främst densitet och svavelhalt. Råolja med låg svavelhalt klassificeras som söt och råolja med låg densitet klassificeras som lätt. Råoljans densitet mäts i förhållande till vattens densitet enligt American Petroleum Institute (API); om oljans API är högre än 10 flyter den på vatten. Om densiteten är lägre än 10 skulle den sjunka. Tung olja definieras som all flytande petroleum med en API lägre än 20. Tung olja är svårare att producera, dyrare att förfina och förbränningen är mer förorenande.