I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 10 maj 2023 har en valberedning bildats inför årsstämman 2024. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

 • Viktor Modigh, representerar Magnus Nordin
 • Mikael Petersson, representerar Lansdowne Partners Austria GmbH
 • Jan Risberg, representerar sig själv
 • Per Seime, styrelseordförande i Tethys Oil AB (publ)

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma 2024 framlägga förslag avseende:

 • antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman
 • arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn
 • eventuell ersättning för utskottsarbete
 • styrelsens sammansättning
 • styrelseordförande
 • beslut om processen för valberedning 2025
 • ordförande på årsstämma
 • val av revisorer

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande på: nomcom@tethysoil.com eller skriftligen per brev till: Tethys Oil AB, Valberedningen, Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm.

Årsstämman 2024 planeras att hållas i Stockholm 15 maj 2024 klockan 15.00.