Titel 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman* 4 294 852 4 683 754 4 148 819 4 064 803 3 628 074 3 218 625
Fat per dag 11 767 12 832 11 336 11 136 9 940 8 818
             
*) Tethys andel av produktionen, före avräkning av statens andel