Titel 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman* 4 683 754 4 294 852 4 439 119 4 436 438 3 539 632 2 765 653
Fat per dag 12 832 11 767 12 162 12 121 9 698 7 577
             
*) Tethys andel av produktionen, före avräkning av statens andel