Titel 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman* 4 436 438 4 439 119 4 294 852 4 683 754 4 148 819 4 064 803
Fat per dag 12 121 12 162 11 767 12 832 11 336 11 136
             
*) Tethys andel av produktionen, före avräkning av statens andel