Oman, Block 3&4

Tethys Oils oljereserver i Block 3&4 i Oman per 31 december 2023 uppgick till 21 698 tusen fat (”mbo”) i bevisade och sannolika reserver (2P). Reserversättningsgraden 2P för 2023 uppgår till 32 procent. Därtill uppgår Tethys Oils betingade oljeresurser i Oman till 15 529 mbo i 2C betingade resurser. Reserverna för årssluten 2023 och 2022 utvärderades av den oberoende kvalificerade oljetillgångsutvärderaren ERC Equipoise Limited (“ERCE”).

Utveckling av Tethys Oils reserver, Block 3&4
mbo 1P 2P 3P
Summa 31 december 2022 14 040 23 901 36 211
Produktion 2023 -3 219 -3 219 -3 219
Tillägg och uppdateringar 1 523 1 016 3 357
Summa 31 december 2023 12 344 21 698 36 349
Reserversättningsgrad, % 47% 32% 104%

Tilläggen och uppdateringar inkluderar överföring av betingade resurser till reserver från Shahdfälten. Uppdateringarna inkluderar även nettot av positiva revideringar på fälten Farha South och Saiwan East och negativa revideringar på Ulfafältet.

Baserat på ERCE:s modell och nuvarande oljeprisuppskattningar uppgår Tethys Oils andel av reserverna efter statens andel (net entitlement) till 6 419 mbo i 1P, 10 392 mbo i 2P och 14 881 mbo i 3P.

Utöver reserverna publicerar Tethys Oil även betingade resurser. Huvuddelen av de uppskattade betingade resurserna avser Ulfa- Samha- och Erfanfälten. Att utveckla de betingade resurserna, och därmed konvertera dem till reserver, är betingat av ett åtagande arbetsprogram och en budget för att utveckla dessa resurser.

Betingade resurser Tethys Oil, Block 3&4
mbo 1C 2C 3C
Summa 31 december 2023 5 356 15 529 32 994

Rapporterna är framtagna enligt 2018 Petroleum Resources Management System (PRMS2018), sponsored by the Society of Petroleum Engineers (SPE), World Petroleum Council (WPC), American Association of Petroleum Geologists (AAPG), Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE), Society of Exploration Geophysicists (SEG), Society of Petrophysicists and Well Log Analysts, (SPWLA), och the European Association of Geoscientists & Engineers (EAGE).