Oman, reserver och betingade resurser per 31 dec 2019

Tethys Oils oljereserver i Block 3&4 i Oman per 31 december 2018 uppgick till 26 112 tusen fat (”mbo”) i bevisade och sannolika reserver (2P). Reserversättningsgraden 2P uppgår till 116 procent. Därtill uppgår Tethys Oils betingade oljeresurser i Oman till 13 458 mbo i 2C. Reservrapporterna för 2019 och 2018 reviderades av ERCE, ett oberoende revisionsföretag för olje- och gasreserver.

Utveckling av reserver, Block 3&4, Oman
(reviderade) (mbo)
1P 2P 3P
Total 31 December 2019 17 336 26 112 36 919
Totalt 31 december 2018 16 735 25 357 35 884
Produktion 2018 -4 684 -4 684 -4 684
Tillägg och uppdateringar 5 285 5 439 5 719
Betingade Resurser, Blck 3&4 (reviderade) (mbo) 1C 2C 3C
Summa 31 dec 2019 5 094 13 458 26 468

Rapporterna är framtagna enligt 2018 Petroleum Resources Management System (PRMS2018), sponsored by the Society of Petroleum Engineers (SPE), World Petroleum Council (WPC), American Association of Petroleum Geologists (AAPG) och Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE).