Oman, Block 3&4

Tethys Oils oljereserver i Block 3&4 i Oman per 31 december 2022 uppgick till 23 901 tusen fat (”mbo”) i bevisade och sannolika reserver (2P). Reserversättningsgraden 2P för 2022 uppgår till 37 procent. Därtill uppgår Tethys Oils betingade oljeresurser i Oman till 14 623 mbo i 2C betingade resurser. Reserverna för årssluten 2022 och 2021 utvärderats av den oberoende kvalificerade revisorn av oljetillgångar ERC Equipoise Limited (“ERCE”).

Utveckling av reserver, Block 3&4 
mbo 1P 2P 3P
Totalt 31 december 2021 16 645 26 174 38 449
Produktion 2022 -3 628 -3 628 -3 628
Tillägg och uppdateringar 1 023 1 356 1 390
Summa 31 december 2022 14 040 23 901 36 211
Reserversättningsgrad, 28% 37% 38%

Tilläggen och uppdateringar inkluderar överföring av betingade resurser till reserver från Ulfa- och Saiwan Eastfälten. Uppdateringarna inkluderar även nettot av positiva revideringar på fälten Farha South och Saiwan och negativa revideringar på Shahd och Ananfälten.

Baserat på ERCE:s modell och nuvarande oljeprisuppskattningar uppgår Tethys Oils andel av reserverna efter statens andel (net entitlement) till 7 182 mbo i 1P, 10 446 mbo i 2P och 14 017 mbo i 3P.

Utöver reserverna publicerar Tethys Oil även betingade resurser. Huvuddelen av de uppskattade betingade resurserna avser Ulfa- Samha- och Erfanfälten med ett bidrag från förlängningar från Shahdfälten. Att utveckla de betingade resurserna, och därmed konvertera dem till reserver, är betingat av resultaten från pågående utvärderingsprogram samt ett åtagande arbetsprogram och en budget för att utveckla dessa resurser.

Betingade resurser, Block 3&4 
mbo 1C 2C 3C
Summa 31 december 2022 4 994 14 623 31 089

Rapporterna är framtagna enligt 2018 Petroleum Resources Management System (PRMS2018), sponsored by the Society of Petroleum Engineers (SPE), World Petroleum Council (WPC), American Association of Petroleum Geologists (AAPG), Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE), Society of Exploration Geophysicists (SEG), Society of Petrophysicists and Well Log Analysts, (SPWLA), och the European Association of Geoscientists & Engineers (EAGE).