Tethys Oil grundades 2001 och erhöll sin första licens i Danmark 2002. Tethys har deltagit i ett antal projekt, och beroende på resultatet har vissa licenser lämnats medan andra utvecklats och ytterligare andra har tillkommit.

2022

Omfattande och lovande prospekteringsarbete på Block 56 och Block 58
Utvärderingsbrunnarna Al Jumd-2, -3 och -4 borras på Block 56

2021

Prospekteringsbrunnen Thameen-1 borras framgångsrikt på Block 49
Tethys Oil övertar EOGs 50% i Block 49

2020

Tethys Oil tilldelas Block 58 onshore Oman
Tethys Oil farmar ut 50% i Block 49
Tethys Oil förvärvar ytterligare 45 procents andel i Block 56

2019

Rekordproduktion från Block 3&4 i Oman
Tethys Oil förvärvar 20 procent i Block 56 onshore Oman
Tethys Oil överför totalt SEK 8,00 per aktie till aktieägarna

2018

Finansiella rekordresultat och Framgångsrik utvärdering av betingade resurser
Tethys Oil överför totalt SEK 6,00 per aktie till aktieägarna

2017

Tethys Oil tilldelas Block 49 onshore Oman
Tethys Oil överför totalt SEK 1,00 per aktie till aktieägarna

2016

Genomsnittlig dagsproduktion under 2016 uppgår till 12 235 fat olja (före statens andel)
Tethys Oil överför totalt SEK 4,00 per aktie till aktieägarna

2015

Tethys Oil överför totalt SEK 3,00 per aktie till aktieägarna

2014

Fyraårigt avtal avseende en reservbaserad kreditfacilitet om upp till MUSD 100
Obligationslån om MSEK 400 inlöst i förtid

2013

Tethys Oil godkänd för notering på NASDAQ OMX Stockholm

2012

Bolaget investerade i indirekt ägande i oljeproducerande tillgångar i Litauen.
Obligationslån om MSEK 400
Produktionslicensen för Block 3 & 4 förlängdes till 2040.

2010

Försäljning av 20 procent av Block 3 & 4 till Mitsui.
Produktion startade vid Block 3 & 4.

2007

Förvärva av 50 procent av Block 3 & 4, Oman

2006

Första borrningen med Tethys Oil som operatör

2004

IPO och notering på First North.

2001

Bolaget bildas