Andreas Frountzos

Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor
Deloitte AB