Styrelsen föreslår årsstämman 2023 en ordinarie utdelning om
SEK 2,00 per aktie att delas ut i november samt en extraordinär kapitalöverföring
om SEK 3,00 per aktie genom ett obligatoriskt inlösenprogram att
genomföras efter årsstämman 2023.