Styrelsen beslöt den 11 december 2020, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2020, att inleda ett återköpsprogram av egna aktier. Enligt återköpsprogrammet fick förvärv ske vid ett eller flera tillfällen fram till och med 8 februari 2021. Från 11 december 2020 till och med den 8 februari 2021 återköptes sammanlagt 435 640 aktier. Det har inte funnits ett aktivt återköpsprogram efter 8 februari 2021.

Årsstämman 2021 beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2022 besluta om förvärv av egna aktier.

Återköp kan följas på Nasdaq Corporate Actions Stockholm.

Återköp enligt mandat från årsstämman 2020

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK) Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
2020/12/14 40 000 48,95 1 957 852
2020/12/15 20 000 48,01 960 208
2020/12/16 36 637 48,68 1 783 321
2020/12/17 25 000 49,72 1 243 000
2020/12/18 20 538 50,75 1 042 373
2020/12/21 52 607 48,44 2 548 036
2020/12/22 32 925 48,38 1 593 066
2020/12/23 20 000 48,86 977 176
2020/12/28 30 010 49,27 1 478 491
2020/12/29 17 466 49,12 857 970
2020/12/30 20 369 48,90 996 018
2021/01/04 15 000 50,70 760 500
2021/01/07 13 000 53,18 691 400
2021/01/11 13 000 52,92 687 983
2021/01/14 10 000 54,84 548 352
2021/01/15 25 000 54,41 1 360 250
2021/01/18 10 088 55,13 556 116
2021/01/19 20 000 56,14 1 122 810
2021/01/25 4 000 53,19 212 750
2021/01/27 2 500 51,75 129 375
2021/01/28 5 000 51,00 255 000
2021/01/29 2 500 52,00 130 000

Prenumeration