Aktieägarna bemyndigade vid årsstämman den 19 maj 2021 styrelse att besluta om förvärv av egna aktier. Med stöd av detta bemyndigande beslutade Tethys Oils styrelse att inleda ett återköpsprogram, vilket offentliggjordes den 9 september 2021.

Per 9 september 2021 hade Tethys Oil 435 640 egna aktier som återköptes under 2020 och 2021 enligt mandat från årsstämman 2020

Återköp kan följas på Nasdaq Corporate Actions Stockholm.

Återköp enligt mandat från årsstämman 2021

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
2021/09/16 3 000 53,90 161 700
2021/09/17 4 292 52,31 224 513
2021/09/21 6 000 50,85 305 100
2021/09/23 2 241 51,80 116 084
2021/12/01 2 000 61,30 122 600
2021/12/02 2 000 60,80 121 600
2021/12/10 3 000 61,60 184 800
2021/12/15 3 000 59,90 179 700
2021/12/21 500 59,80 29 900
2021/12/23 8 000 60,125 481 000
2021/12/27 3 000 59,83 179 490
2021/12/28 1 000 61,60 61 600
2021/12/29 1 000 61,90 61 900

Prenumeration