Aktieägarna bemyndigade vid årsstämman den 18 maj 2022 styrelse att besluta om förvärv av egna aktier. Med stöd av detta bemyndigande beslutade Tethys Oils styrelse att inleda ett återköpsprogram, vilket offentliggjordes den 10 augusti 2022.

Per den 30 september 2022 hade Tethys Oil 551 573 egna aktier. Det totala antalet Tethys Oil aktier är 33 056 608, av vilket det egna innehavet motsvarar 1,67%.

Återköp kan följas på Nasdaq Corporate Actions Stockholm.

Återköp enligt mandat från årsstämman 2022

 

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
2022-09-23 25 000 57,7986 1 444 965,00
2022-09-26 12 500 55,9008 698 760,00
2022-09-27 6 000 57,00 342 000,00
2022-09-28 13 400 59,3791 795 679,94
2022-09-29 20 000 61,1025 1 222 050,00
2022-10-05 4 010 67,1682 269 344,48
2022-10-06 3 500 68,0893 238 312,55
2022-10-07 5 000 69,7628 348 814,00
2022-11-14 10 000 62,6004 626 004,00
2022-11-15 8 000 62,0841 496 672,80
2022-11-17 10 000 61,57 615 700,00
2022-11-18 20 000 60,1379 1 202 758,00