Styrelsen har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 13 maj 2020, den 11 december 2020 beslutat att inleda ett återköpsprogram av egna aktier. Det maximala beloppet för vilket aktier får återköpas får inte överstiga 42 miljoner svenska kronor. Återköpsprogrammet kommer att oberoende styras av en investmentbank.

Huvudsyftet med återköpsprogrammet är att bolaget ska uppnå flexibilitet beträffande det egna kapitalet och därmed kunna optimera bolagets kapitalstruktur. Återköpta aktier kan även används som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter eller i samband med hantering av incitamentsprogram.

Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Återköpsprogrammet kommer att styras av en investmentbank som fattar sina handelsbeslut om tidpunkten för inköp av aktier oberoende av Tethys Oil.

Återköp av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, samt i övrigt i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med MAR och Safe Harbour-förordningen.

Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen fram till och med 8 februari 2021 och av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Genomförda förvärv av egna aktier kommer att offentliggöras och anmälas i enlighet med gällande lagar och förordningar samt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.

Återköp kan följas på Nasdaq Corporate Actions Stockholm.

Återköp enligt mandat från årsstämman 2020

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK) Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
2020/12/14 40 000 48,95 1 957 852
2020/12/15 20 000 48,01 960 208
2020/12/16 36 637 48,68 1 783 321
2020/12/17 25 000 49,72 1 243 000
2020/12/18 20 538 50,75 1 042 373
2020/12/21 52 607 48,44 2 548 036
2020/12/22 32 925 48,38 1 593 066
2020/12/23 20 000 48,86 977 176
2020/12/28 30 010 49,27 1 478 491
2020/12/29 17 466 49,12 857 970
2020/12/30 20 369 48,90 996 018
2021/01/04 15 000 50,70 760 500
2021/01/07 13 000 53,18 691 400
2021/01/11 13 000 52,92 687 983
2021/01/14 10 000 54,84 548 352
2021/01/15 25 000 54,41 1 360 250
2021/01/18 10 088 55,13 556 116
2021/01/19 20 000 56,14 1 122 810
2021/01/25 4 000 53,19 212 750
2021/01/27 2 500 51,75 129 375
2021/01/28 5 000 51,00 255 000
2021/01/29 2 500 52,00 130 000

Prenumeration