Aktieägarna bemyndigade vid årsstämman den 19 maj 2021 styrelse att besluta om förvärv av egna aktier. Med stöd av detta bemyndigande beslutade Tethys Oils styrelse att inleda ett återköpsprogram, vilket offentliggjordes den 9 september 2021.

Per 31 december 2021 hade Tethys Oil 474 673 (1.4 procent) egna aktier som återköptes till ett genomsnittligt pris om SEK 50,82.

Återköp kan följas på Nasdaq Corporate Actions Stockholm.

Återköp enligt mandat från årsstämman 2021

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
2021/09/16 3 000 53,90 161 700
2021/09/17 4 292 52,31 224 513
2021/09/21 6 000 50,85 305 100
2021/09/23 2 241 51,80 116 084
2021/12/01 2 000 61,30 122 600
2021/12/02 2 000 60,80 121 600
2021/12/10 3 000 61,60 184 800
2021/12/15 3 000 59,90 179 700
2021/12/21 500 59,80 29 900
2021/12/23 8 000 60,125 481 000
2021/12/27 3 000 59,83 179 490
2021/12/28 1 000 61,60 61 600
2021/12/29 1 000 61,90 61 900

Prenumeration