Tethys Oils prestation som koncern är avhängigt koncernens anställdas prestation som individer. Koncernen söker att främja mångfald bland dess anställda med en blandning av kön, ålder och nationalitet som ett led i att förbättra Koncernens prestationer och attraktivitet som arbetsgivare. Trots en relativt liten organisation består Tethys Oils personal av högt motiverade individer av många olika nationaliteter med ett stort åldersspann och en balanserad könsfördelning.

Vi tackar för intresset i Tethys Oil.

Lediga tjänster

Det finns för tillfället inga lediga tjänster.