Per Seime
Per Seime
Styrelseordförande sedan 2021. Ledamot av Styrelsen sedan 2017. Medlem i ersättnings-, tekniska- och hållbarhetsutskotten.
Per Seime
Per Seime
Styrelseordförande sedan 2021. Ledamot av Styrelsen sedan 2017. Medlem i ersättnings-, tekniska- och hållbarhetsutskotten.

Oberoende i relation till Bolaget och till Bolagets större aktieägare

Född 1946

Utbildning: Master of Law, University of Oslo. Master of Comparative Law, University of Chicago Law School (Oil & Gas), Executive Board Program vid Norges Handelshögskola

Erfarenhet: Olje- och gasadvokat med över 30 års erfarenhet. Advokat för Mobil Oil (Norge, USA och Indonesien) och juridisk rådgivare till oljebolag. Tidigare styrelseordförande för Premier Oil Norge och Nexen Exploration Norge.

Andra styrelseuppdrag:

Innehav i Tethys Oil

Rob Anderson
Rob Anderson
Ledamot av Styrelsen sedan 2017. Ordförande i tekniska utskottet samt medlem i hållbarhetsutskottet.
Rob Anderson
Rob Anderson
Ledamot av Styrelsen sedan 2017. Ordförande i tekniska utskottet samt medlem i hållbarhetsutskottet.

Oberoende i relation till Bolaget och till Bolagets större aktieägare.

Född 1953

Utbildning: IMA Engineering, Christ’s College, Cambridge University. Chartered Engineer & Fellow of the Institution of Mechanical Engineers

Erfarenhet: VP Projects & Engineering på TNK-BP, Head of Projects inom BP. Ingenjör med djup erfarenhet inom oljeinstallationer och utbyggnad av stora olje- och gasfyndigheter

Andra styrelseuppdrag:

Innehav i Tethys Oil

Klas Brand
Klas Brand
Ledamot av Styrelsen sedan 2020. Ordförande i revisionsutskottet och i hållbarhetsutskottet.
Klas Brand
Klas Brand
Ledamot av Styrelsen sedan 2020. Ordförande i revisionsutskottet och i hållbarhetsutskottet.

Inte oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Född 1956

Utbildning: Civilekonom vid Göteborgs Universitet

Erfarenhet: Tidigare auktoriserad revisor och partner vid PwCs revisionspraktik i Göteborg, Sverige. Konsult för noterade och privata bolag inom intern kontroll och finansiell rapportering. Senior rådgivare till och medlem av Advisory Board på Corptrade.

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot och ansvarig för fastighet och ekonomi i Göta Par Bricole, ett ordenssällskap i Göteborg, styrelseledamot i 1BC3 Brand AB

Innehav i Tethys Oil

Staffan Knafve
Staffan Knafve
Ledamot av Styrelsen sedan 2024. Ordförande i ersättningsutskottet samt medlem i revisions- och i hållbarhetsutskotten.
Staffan Knafve
Staffan Knafve
Ledamot av Styrelsen sedan 2024. Ordförande i ersättningsutskottet samt medlem i revisions- och i hållbarhetsutskotten.

Oberoende i relation till Bolaget och till Bolagets större aktieägare

Född 1958

Utbildning: Jur.kand., Stockholms universitet

Erfarenhet: Senior Advisor, Rhenman & Partners sedan 2013, över 35 års erfarenhet från aktiemarknaden.

Andra styrelseuppdrag: –

Innehav i Tethys Oil

Magnus Nordin
Magnus Nordin
Verkställande direktör sedan 2004 och ledamot av Styrelsen sedan 2001. Medlem i hållbarhetsutskottet.
Magnus Nordin
Magnus Nordin
Verkställande direktör sedan 2004 och ledamot av Styrelsen sedan 2001. Medlem i hållbarhetsutskottet.

Oberoende i relation till till Bolagets större aktieägare, ej oberoende i relation till Bolaget

Född 1956

Utbildning: Filosofie kandidat, Lunds universitet samt Master of Arts, University of California i Los Angeles, Kalifornien

Erfarenhet: Ledande befattningar inom oljesektorn.

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot: Minotaurus AB, inklusive dotterbolag, och Minotaurus Energi AS

Innehav i Tethys Oil