Geoffrey Turbott
Geoffrey Turbott
Styrelseordförande sedan 2018. Ledamot av Styrelsen sedan 2015. Medlem revisionsutskott
Geoffrey Turbott
Geoffrey Turbott
Styrelseordförande sedan 2018. Ledamot av Styrelsen sedan 2015. Medlem revisionsutskott

Oberoende i relation till Bolaget och till Bolagets större aktieägare.

Född 1963

Utbildning/bakgrund: Tidigare medlem New Zealand’s Institute of Chartered Accountants

Erfarenhet: Arbetat med publika bolag där familjen Lundin varit storägare från 1995 till 2013, varav som Vice president Finance och Chief Financial Officer i Lundin Petroleum från 2002 till 2013

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot: Tetbury Forestry Ltd. och Progress Land Ltd.

Aktier i Tethys Oil

Rob Anderson
Rob Anderson
Ledamot av Styrelsen sedan 2017. Ordförande i tekniskt utskott
Rob Anderson
Rob Anderson
Ledamot av Styrelsen sedan 2017. Ordförande i tekniskt utskott

Oberoende i relation till Bolaget och till Bolagets större aktieägare.

Född 1953

Utbildning: IMA Engineering, Christ’s College, Cambridge University. Chartered Engineer & Fellow of the Institution of Mechanical Engineers

Erfarenhet: VP Projects & Engineering på TNK-BP, Head of Projects inom BP. Ingenjör med djup erfarenhet inom oljeinstallationer och utbyggnad av stora olje- och gasfyndigheter

Andra styrelseuppdrag:

Aktier i Tethys Oil

Klas Brand
Klas Brand
Ledamot av Styrelsen sedan 2020.Ordförande revisionsutskott
Klas Brand
Klas Brand
Ledamot av Styrelsen sedan 2020.Ordförande revisionsutskott

Inte oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Född 1956

Utbildning: Civilekonom vid Göteborgs Universitet

Erfarenhet: Klas Brand började i revisionsbranschen 1980 och blev auktoriserad revisor. Han började på PwC 1988 och var från 2000 partner vid PwCs revisionspraktik i Göteborg, Sverige, där han också ett antal år verkade som kontorschef. Efter att Klas slutade på PwC 2015 har han arbetat som konsult i flera projekt för noterade och privata bolag huvudsakligen avseende internkontroll och finansiell rapportering. Klas är senior rådgivare på Corptrade.

Andra styrelseuppdrag: Han är styrelseledamot och ansvarig för fastighet och ekonomi i Par Bricole, ett ordenssällskap i Göteborg.

Aktier i Tethys Oil

Alexandra Herger
Alexandra Herger
Ledamot av Styrelsen sedan 2017. Medlem tekniskt utskott och ersättningsutskott
Alexandra Herger
Alexandra Herger
Ledamot av Styrelsen sedan 2017. Medlem tekniskt utskott och ersättningsutskott

Oberoende i relation till Bolaget och till Bolagets större aktieägare

Född 1957

Utbildning: BA Geology, Ohio Wesleyan University och Master studies Geology, University of Houston

Erfarenhet: VP Global Exploration på Marathon Oil, ledande befattningar på Shell och Enterprise Oil

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot: Panoro Energy ASA, Electromagnetic Geoservices ASA (EMGS) och Tortoise Capital Advisors Ledamot: Women’s Leadership Committee, Oil Council and Leadership Texas, Foundation for women’s resources, , medlem i nomineringskommittén för PGS ASA

Aktier i Tethys Oil

Magnus Nordin
Magnus Nordin
Verkställande direktör sedan 2004 och ledamot av Styrelsen sedan 2001
Magnus Nordin
Magnus Nordin
Verkställande direktör sedan 2004 och ledamot av Styrelsen sedan 2001

Oberoende i relation till till Bolagets större aktieägare, ej oberoende i relation till Bolaget

Född 1956

Utbildning: Filosofie kandidat, Lunds universitet samt Master of Arts, University of California i Los Angeles, Kalifornien

Erfarenhet: Ledande befattningar inom oljesektorn.

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot: Minotaurus AB, inklusive dotterbolag, och Minotaurus Energi AS

Aktier i Tethys Oil

Tekningsoptioner
2017/20: 75 000
2018/21: 75 000
2019/22: 60 000
2020/23: 60 000

Per Seime
Per Seime
Ledamot av Styrelsen sedan 2017. Ordförande ersättningsutskott och medlem revisionsutskott
Per Seime
Per Seime
Ledamot av Styrelsen sedan 2017. Ordförande ersättningsutskott och medlem revisionsutskott

Oberoende i relation till Bolaget och till Bolagets större aktieägare

Född 1946

Utbildning: Master of Law, University of Oslo. Master of Comparative Law, University of Chicago Law School (Oil & Gas)

Erfarenhet: Olje- och gasadvokat med över 30 års erfarenhet. Advokat för Mobil Oil (Norge, USA och Indonesien) och juridisk rådgivare till oljebolag. Tidigare styrelseordförande för Premier Oil Norge och Nexen Exploration Norge.

Andra styrelseuppdrag:

Aktier i Tethys Oil