tethys-block56-oman2020Block 56 täcker en yta om 5 808 km2 i den sydöstra delen av Oman, omkring 200 km söder om Block 3&4. 11 borrningar har hittills genomförts på Block 56, varav alla utom en påträffat olja eller spår av olja. Dock har ingen fastställts vara kommersiell. Den nuvarande operatören har framgångsrikt genomfört tre av dessa prospekteringsborrningar. Tester av tre tidigare genomförda borrningar slutfördes framgångsrikt under första kvartalet 2020. Ett av borrhålen bekräftade ett aktivt petroleumsystem med en råoljekvalitet om 20-25 grader API och medium viskositet, även om det återstår att fastställa huruvida det är kommersiellt lönsamt.

Tethys Oil förvärvade bolagets första intresseandelar om 20 procentenheter i Block 56 under det fjärde kvartalet 2019. I oktober 2020 tecknade Tethys Oil avtal med Medco Arabia Ltd, enligt vilket Tethys Oil förvärvar 45 procents andel i prospekterings- och produktionslicensen Block 56 onshore Oman. Transaktionen kommer öka Tethys intresseandelar i Block 56 från 20 till 65 procent. Tethys kommer överta operatörskapet för licensen från Medco, som kommer att behålla 5 procents intresseandelar i licensen. Transaktionen är avhängig myndigheternas godkännande.

Blocket är beläget i ett område där olika geologiska system möter varandra. Ett av dessa är den produktiva South Oman Salt Basin. Blocket erbjuder prospekteringspotential i många olika oljeformationsmodeller (”oil plays”). Det är både sådana oil plays som är bevisade och sådana som ännu är oprövade, varav flera är bekanta för Tethys Oil från pågående verksamhet i landet.

Prospekterings- och produktionsdelningsavtalet för Block 56 undertecknades i november 2014 och dess inledande prospekteringsperiod om tre år har förlängts till december 2020. Partnergruppen har enats om att gå vidare till andra fasen, som löper till december 2023.