Magnus Nordin
Magnus Nordin
Verkställande direktör sedan 2004 och ledamot av Styrelsen sedan 2001
Magnus Nordin
Magnus Nordin
Verkställande direktör sedan 2004 och ledamot av Styrelsen sedan 2001

Oberoende i relation till till Bolagets större aktieägare, ej oberoende i relation till Bolaget

Född 1956

Utbildning: Filosofie kandidat, Lunds universitet samt Master of Arts, University of California i Los Angeles, Kalifornien

Erfarenhet: Ledande befattningar inom oljesektorn.

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot: Minotaurus AB, inklusive dotterbolag, och Minotaurus Energi AS

Aktier i Tethys Oil

Tekningsoptioner
2017/20: 75 000
2018/21: 75 000
2019/22: 60 000
2020/23: 60 000

Petter Hjertstedt
Petter Hjertstedt
CFO. Anställd sedan 2016.
Petter Hjertstedt
Petter Hjertstedt
CFO. Anställd sedan 2016.

Född 1979

Utbildning: studerat finansiering och redovisning vid Linköpings Universitet

Erfarenhet: Aktieanalytiker på SEB, Pareto Securities och Carnegie Investment Bank. Ekonomi och Investor Relations på PA Resources

Aktier i Tethys Oil

Teckningsoptioner
2017/20: 16 000
2018/21: 20 000
2019/22: 25 000
2020/23: 50 000

 

Fredrik Robelius
Fredrik Robelius
CTO (Chief Technical Officer). Anställd sedan 2011.
Fredrik Robelius
Fredrik Robelius
CTO (Chief Technical Officer). Anställd sedan 2011.

Född 1973

Utbildning: doktorsexamen inom teknisk fysik från Uppsala Universitet samt examen inom petroleumteknik från Heriot-Watt University, Storbritannien

Erfarenhet: Ingenjörstjänster inom energi på Fortum, petroleumingenjörstjänster inom Tanganyika Oil och Sinopec

Aktier i Tethys Oil

Teckningsoptioner
2017/20: 48 000
2018/21: 48 000
2019/22: 50 000
2020/23: 50 000