Magnus Nordin
Magnus Nordin
Verkställande direktör sedan 2004 och ledamot av Styrelsen sedan 2001. Medlem i hållbarhetsutskottet.
Magnus Nordin
Magnus Nordin
Verkställande direktör sedan 2004 och ledamot av Styrelsen sedan 2001. Medlem i hållbarhetsutskottet.

Oberoende i relation till till Bolagets större aktieägare, ej oberoende i relation till Bolaget

Född 1956

Utbildning: Filosofie kandidat, Lunds universitet samt Master of Arts, University of California i Los Angeles, Kalifornien

Erfarenhet: Ledande befattningar inom oljesektorn.

Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot: Minotaurus AB, inklusive dotterbolag, och Minotaurus Energi AS

Innehav i Tethys Oil

Petter Hjertstedt
Petter Hjertstedt
CFO. Anställd sedan 2016.
Petter Hjertstedt
Petter Hjertstedt
CFO. Anställd sedan 2016.

Född 1979

Utbildning: studerat finansiering och redovisning vid Linköpings Universitet

Erfarenhet: Aktieanalytiker på SEB, Pareto Securities och Carnegie Investment Bank. Ekonomi och Investor Relations på PA Resources

Innehav i Tethys Oil
 

Fredrik Robelius
Fredrik Robelius
CTO (Chief Technical Officer). Anställd sedan 2011.
Fredrik Robelius
Fredrik Robelius
CTO (Chief Technical Officer). Anställd sedan 2011.

Född 1973

Utbildning: doktorsexamen inom teknisk fysik från Uppsala Universitet samt examen inom petroleumteknik från Heriot-Watt University, Storbritannien

Erfarenhet: Ingenjörstjänster inom energi på Fortum, petroleumingenjörstjänster inom Tanganyika Oil och Sinopec

Innehav i Tethys Oil

Camilla Hansén
Camilla Hansén
Head of Legal. Anställd sedan 2022.
Camilla Hansén
Camilla Hansén
Head of Legal. Anställd sedan 2022.

Född 1976

Utbildning: Jur.kand samt företagsekonomi vid Stockholms Universitet

Erfarenhet: Biträdande jurist på Linklaters Advokatbyrå. Head of M&A Legal på Nordea Bank Abp

Innehav i Tethys Oil