Tethys Oil har incitamentsprogram som en del av bolagets ersättningspaket för anställda. Teckningsoptioner har sedan 2015 årligen utfärdats enligt beslut från respektive årsstämma. Under det tredje kvartalet utfärdades 160 000 nya teckningsoptioner. I oktober förföll incitamentsprogrammet från 2019 utan att några av programmets teckningsoptioner utnyttjats.

Antal teckningsoptioner
Incitamentsprogram Utnyttjande-period Teckningskurs,
SEK
Aktier per tecknings-option 1 jan 2022 Emitterade 2022 Utnyttjade 2022 Förfall 2022 31 dec 2022
2019 1 jun – 7 okt 2022 64,90 1,21 350 000 350 000
2020 13 jun – 6 okt 2023 48,20 1,12 350 000 350 000
2021 12 jun – 4 okt 2024 70,80 1,07 200 000 200 000
2022 11 jun – 6 okt 2025 99,50 1,00 160 000 160 000
Summa 900 000 160 000 350 000 710 000