Vänner och investerare,

Även med beaktande av vår turbulenta värld och dess påverkan på vår industri, har vårt fokus för kvartalet varit tydligt inriktat på den spännande utvecklingen av verksamheten i Block 56. Tethys har varit operatör för Block 56 i lite drygt ett år och under denna tid och vi har genomfört fem borrningar samlat in 2000 km2 högupplöst ’state of the art’ 3D seismik Vi förväntar oss den första oljan från långtids-produktionstestet av Al Jumd i september. Inom ’Central Area’ i Blocket, där seismikstudien genomfördes, siktar vi på att kunna identifiera uppemot 50 mmbo i oriskade prospektiva resurser, brutto, som vi räknar med att börja borra under 2023. Hur man än väljer att se det skulle jag säga att vi har fått en flygande start i Block 56!

Men det är fortfarande ’early days’. Al Jumd-fyndet, som är vårt första mål, är på väg att bli ’oljefältet Al Jumd’ – men är inte där riktigt ännu. De erhållna resultaten från den första horisontella utvärderingsborrningen som initialt flödade 700 fat per dag vid tester tidigare i år behöver bekräftas av ett mer långtgående produktionstest, något som även gäller för produktionspotentialen av de i strukturen nyligen slutförda Al Jumd-3 och Al Jumd-4 borrningarna. Samtliga tre borrhål   bör vara anslutna till den ’tidiga produktionsanläggningen’ (Early Production System) i slutet av oktober. Testerna förväntas att pågå i upp till sex månader. Beroende på utfallen av de kommande testerna kan flera borrningarna komma att utföras i början på nästa år, då också resursuppskattningar kommer att genomföras. Om allt går som vi hoppa kan vi se födelsen av oljefältet Al Jumd, under 2023.

Kontinuerlig produktion från Block 56 skulle vara en välkommen andra produktionsström för Tethys i Oman.

Prospekteringsaktiviteterna på Block 56 är redo att kontinuerligt växla upp under de kommande månaderna och kvartalen. Testerna från Sarha-3 och Sahab-1 som borrades under kvartalet, pågår fortfarande och resultaten från dessa kommer ge viktig information för att öka förståelsen för det övergripande Al Jumd-området. Men det stora priset i Block 56 finns i ’Central Area’ och seismiken som samlades in under första kvartalet bearbetas nu innan tolkningen påbörjas på allvar under senare delen av fjärde kvartalet. Äldre 2D-seismik, i kombination med borrdata från tidigare operatörer, antyder förekomst av flera potentiella oljefält, vilket 3D-datan kommer att bekräfta eller dementera. Blir utfallet positivt kommer borrkronan att kallas in för att göra den slutgiltiga bedömningen. Vi räknar med att slutföra tolkningen i början av det andra kvartalet 2023.

Block 56 förblir ett smörgåsbord av möjligheter och fortsätter påminna om den utvecklingsfas Block 3&4 var i för tio år sedan.

Och på tal om det, Block 3&4 har sedan 2011 producerat mer än 120 miljoner fat olja och bidragit med över en miljard dollar i intäkter till Tethys Oil! Och Blocken är fortfarande i gång, om inte fullt så kraftfullt som vi kanske hade önskat. Vi bedömer nu att produktionen för andra halvåret 2022 kommer att ligga i nivå med vad vi sett hittills under året, vilket innebär ett genomsnitt för helåret på omkring 10 200 fat per dag. Och med ett oljepris över USD 100 per fat kommer dessa tio tusen fat per dag innebära ett stabilt kassaflöde för oss att investera för ökad tillväxt och möjliggöra fortsatt utdelning till aktieägarna.

Ny påminnelse: Under kvartalet, efter årsstämmans beslut i maj, delade Tethys ut över 22 miljoner dollar till våra aktieägare.

Så fortsätt följa oss. Marknader fluktuerar men så länge det finns efterfrågan på vår produkt kommer vi fortsätta att leverera den så bra vi kan. Vi tror att Block 3&4 kommer att generera ett stabilt kassaflöde i många år framöver och vi är hoppfulla om att Block 56 kan bekräfta sin stora tillväxtpotential under det kommande året. Och jag har inte ens nämnt varken Block 49, där Thameen-1 kommer att testas igen under 2023, eller Block 58, där det pågående tolkningsarbetet av seismiska data mycket väl kan vara ett ämne för det tredje kvartalets brev.

Njut av det som återstår av sommaren på norra halvklotet!

Stockholm i augusti 2022

Magnus Nordin,
Verkställande direktör