Tethys Oil strävar efter att ge en långsiktigt hållbar och ökande ordinarie utdelning som finansieras av kassaflödet från Bolagets producerande tillgångar. Distribution till aktieägarna måste alltid ligga i linje med Bolagets långsiktiga operativa och finansiella åtaganden, marknadsförutsättningar och tillgång till extern finansiering. För att möjliggöra för Bolaget att optimera kapitalstrukturen, kan ytterligare distribution till aktieägarna ske genom exempelvis aktieinlösen eller återköp av aktier.

2023

Deklarationshjälp 2023

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2023 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2023 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid

2022

Deklarationshjälp 2022

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2022 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid | Rättslig vägledning | Skatteverket

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2022 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid

2021

Deklarationshjälp 2021

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid

2020

Deklarationshjälp 2020

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2020 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid:

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2020 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2020 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid

2019

Deklarationshjälp 2019

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid:

Skatteverkets meddelande

Skatteverkets allmänna råd