Tethys Oils primära mål är att skapa aktieägarvärde och kommer härvid att ha en balanserad syn på tillväxt och värdeöverföring till aktieägarna med ett långsiktigt kapitalstrukturmål om noll i nettokassa.

2020

Deklarationshjälp 2020

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid:

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2020 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2020 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid

2019

Deklarationshjälp 2019

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid:

Skatteverkets meddelande

Skatteverkets allmänna råd