Ovan visas väsentliga koncernbolag som ingår i Tethys Oil-koncernen.
Ägande i dotterbolag är 100% om inte annat anges.
Tethys Oil har 100 procents andel i Block 49 och Block 58, 30 procents andel i Block 3&4 och 20 procents andel i Block 56.

Läs om vår styrelse och ledning.