Titel Oktober 2023 November 2023 December 2023 Januari 2024 Februari 2024 Mars 2024
Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman* 256 954 250 827 264 734 263 552 219 154 248 166
Fat per dag 8 289 8 361 8 540 8 502 7 557 8 005
             
*) Tethys andel av produktionen, före avräkning av statens andel