Titel Februari 2023 Mars 2023 April 2023 Maj 2023 Juni 2023 Juli 2023
Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman* 267 851 288 002 276 740 278 831 262 861 264 645
Fat per dag 9 566 9 290 9 225 8 995 8 762 8 537
             
*) Tethys andel av produktionen, före avräkning av statens andel