Titel Q4-2022 Q1-2023 Q2-2023 Q3-2023 Q4-2023 Q1-2024
Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman* 868 589 847 002 818 432 780 676 772 515 730 872
Fat per dag 9 441 9 411 8 994 8 486 8 397 8 021
             
*) Tethys andel av produktionen, före avräkning av statens andel