Titel Q1-2022 Q2-2022 Q3-2022 Q4-2022 Q1-2023 Q2-2023
Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman* 942 768 916 226 900 491 868 589 847 002 818 432
Fat per dag 10 475 10 068 9 788 9 441 9 411 8 994
             
*) Tethys andel av produktionen, före avräkning av statens andel