Årsstämma 2021

Årsstämma i Tethys Oil AB (publ) 2021 hölls den 19 maj 2021.

Se film med styrelseordföranden och den verkställande direktören inför stämman. (Filmen inleds på engelska och går över på svenska därefter)