• Tethys Oil – Prospekterar Oman sedan 2006

    Tethys Oil är oljebolag inom området prospektering och produktion med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har varit verksamt sedan 2006 och för närvarande har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. Tethys Oil har 26,2 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver (2P) och 15,6 miljoner fat i betingade resurser (2C) och hade under 2021 en genomsnittlig oljeproduktion om 11 136 fat per dag.

Pressmeddelanden

Extraordinär kapitalöverföring om 5 SEK/aktie

Årsstämman beslutade om en extraordinär kapitalöverföring om 5 kronor per aktie.
Sista dag för handel med Aktien före aktiesplit och med rätt att erhålla Inlösenaktier är den 31 maj 2022.

Tethys Oil publicerade kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2022 tisdagen den 8 november vid kl 07.30.

Produktion

11 136 fat olja per dag

Tethys Oils andel av produktion från Block 3&4 i Sultanatet Oman uppgick under 2021, före avräkning av statens andel, till 4 064 803 fat olja, motsvarande en genomsnittlig produktion om 11 136 fat olja per dag. Oljeproduktionen i Oman är föremål för produktionsbegränsningar i enlighet med OPEC+-avtalet. Omans produktionsbegränsningar väntas inte begränsa Tethys Oils oljeproduktion under 2022.

Prenumeration