• Tethys Oil – ett växande oljebolag

    Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på kärnområdet Oman, där bolaget har 26,9 miljoner fat i 2P oljereserver och 13,9 miljoner fat i 2C resurser och hade under 2020 en oljeproduktion om 11 336 fat per dag.

Pressmeddelanden

Tethys Oil publicerade kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2021 tisdagen den 9 november 2021 cirka kl 7.30.

Produktion

11 509 fat olja per dag

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under september 2021 till 345 273 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 509 fat olja. Oljeproduktionen i Oman är för närvarande föremål för produktionsbegränsningar i enlighet med avtalet inom OPEC+. Följaktligen är produktionen från Block 3&4 föremål för produktionsbegränsningar, men produktionen kan väntas variera på månadsbasis.

Extraordinär kapitalöverföring om 2kr/aktie

Årstämman 2021 beslöt om aktiesplit och obligatorisk inlösen av aktier. Det innebär i korthet att en befintlig Aktie har delats upp i två aktier. En av dessa aktier är en så kallad Inlösenaktie. Varje Inlösenaktie kommer automatiskt att bli inlöst mot en kontant ersättning om två (2,00) kronor. Efter inlösenförfarandet kommer aktieägare att äga lika många Aktier som de gjorde tidigare.

Prenumeration