• Tethys Oil – ett växande oljebolag

    Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Pressmeddelanden

Delårsrapport Q3 2020

Tethys Oil publicerade kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2020 tisdagen den 3 november 2020 kl 7.30.

Produktion

10 614 fat olja per dag

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under oktober 2020 till 329 023 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 10 614 fat olja. Oljeproduktionen i Oman är för närvarande föremål för produktionsbegränsningar i enlighet med avtalet inom OPEC+. Följaktligen är produktionen från Block 3&4 föremål för produktionsbegränsningar, men produktionen kan väntas variera på månadsbasis.

Block 58 - Nytt prospekteringsblock i Oman

Tethys Oil projektportfölj har utökats med Block 58 onshore Oman. Blocket är beläget i den södra delen av Oman och gränsar till prospekteringslicensen Block 49, där Tethys Oil är operatör. Tethys Oil är operatör med 100 procents andel i blocket.

Prenumeration