• Tethys Oil – ett växande oljebolag

    Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Pressmeddelanden

Tethys Oil publicerade Års- och hållbarhetsredovisningen för 2020 fredagen den 9 april, 2021.

Produktion

11 508 fat olja per dag

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under mars 2021 till 356 736 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 508 fat olja. Oljeproduktionen i Oman är för närvarande föremål för produktionsbegränsningar i enlighet med avtalet inom OPEC+. Följaktligen är produktionen från Block 3&4 föremål för produktionsbegränsningar, men produktionen kan väntas variera på månadsbasis.

Block 58 - Nytt prospekteringsblock i Oman

Tethys Oil projektportfölj har utökats med Block 58 onshore Oman. Blocket är beläget i den södra delen av Oman och gränsar till prospekteringslicensen Block 49, där Tethys Oil är operatör. Tethys Oil är operatör med 100 procents andel i blocket.

Prenumeration