• Tethys Oil – Prospekterar Oman sedan 2006

    Tethys Oil är oljebolag inom området prospektering och produktion med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har varit verksamt sedan 2006 och för närvarande har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. Tethys Oil har 23,9 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver (2P) och 14,6 miljoner fat i betingade resurser (2C) och hade under 2022 en genomsnittlig oljeproduktion om 9 940 fat per dag.

Föreslagen utdelning och kapitalöverföring till årsstämman 2023

Styrelsen kommer föreslå årsstämman 2023 en ordinarie utdelning om SEK 2,00 per aktie att delas ut i november samt en extraordinär kapitalöverföring om SEK 3,00 per aktie genom ett obligatoriskt inlösenprogram att genomföras efter årsstämman 2023.

Tethys Oil publicerar delårsrapporten för det andra kvartalet 2023 tisdagen den 8 augusti 2023 vid klockan 07.30.

Webbsänd telefonkonferens på samma dag klockan 10.00.

Produktion

9 940 fat olja per dag

Tethys Oils andel av produktion från Block 3&4 i Sultanatet Oman uppgick under 2022, före avräkning av statens andel, till 3 628 074 fat olja, motsvarande en genomsnittlig produktion om 9 940 fat olja per dag.

Prenumeration