Årsstämma 2022

Årsstämman i Tethys Oil AB (publ) hölls onsdagen den 18 maj 2022.