Tethys Oils årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021

Tethys Oil offentliggör årsredovisningen för 2021, inklusive bolagsstyrningsrapport och rapport över betalningar till myndigheter, samt hållbarhetsrapport för 2021. Rapporterna finns nu tillgängliga på www.tethysoil.com. Den svenska årsredovisningen kan laddas ner som PDF och i European Single Electronic Format (ESEF).