Årsstämma 2020

Årsstämma i Tethys Oil AB (publ) 2020 hölls onsdagen den 13 maj 2020, kl. 15.00 på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, i Stockholm.