Årsstämma 2018

Årsstämma i Tethys Oil AB (publ) höll onsdagen den 9 maj 2018 på Grand Hôtel i Stockholm.