Aktieinfo
+/- SEK Volym

Valberedning

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 17 maj 2017 har en valberedning bildats inför årsstämman 2018. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

Erik Norman, valberedningens ordförande, representerar sig själv
Mikael Petersson, representerar Lansdowne Investment Company Limited
Viktor Modigh, representerar Magnus Nordin
Dennis Harlin, styrelseordförande i Tethys Oil AB

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma 2018 framlägga förslag avseende:

  • antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman
  • arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn
  • eventuell ersättning för utskottsarbete
  • styrelsens sammansättning
  • styrelseordförande
  • beslut om processen för valberedning 2019
  • ordförande på årsstämma
  • val av revisorer

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan, senast den 31 januari 2018, vända sig till valberedningens ordförande på: nomcom@tethysoil.com eller skriftligen per brev till: Tethys Oil AB, Valberedningen, Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm.

Årsstämma 2018 planeras att hållas i Stockholm 9 maj 2018.

 

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshore-områden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 21,4 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Bolagets huvudkontor finns i Stockholm och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).