Tethys Oils valberedning för årsstämman 2020

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 15 maj 2019 har en valberedning bildats inför årsstämman 2020. Följande ledamöter ingår i valberedningen:
Viktor Modigh, representerar Magnus Nordin
Mikael Petersson, representerar Lansdowne Partners Austria GmbH och Coeli Asset Management AB
Jan Risberg, representerar sig själv
Geoffrey Turbott, styrelseordförande i Tethys Oil AB
Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma 2020 framlägga förslag avseende:
* antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman
* arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn
* eventuell ersättning för utskottsarbete
* styrelsens sammansättning
* styrelseordförande
* beslut om processen för valberedning 2021
* ordförande på årsstämma
* val av revisorer
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan, senast den 13 februari 2020, vända sig till valberedningens ordförande på: nomcom@tethysoil.com eller skriftligen per brev till: Tethys Oil AB, Valberedningen, Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm.
Årsstämma 2020 planeras att hållas i Stockholm 13 maj 2020 klockan 15.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00