TETHYS OILS VALBEREDNING FÖR ÅRSSTÄMMAN 2013

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 16 maj 2012 skall en
valberedning bildas inför årsstämman 2013. Följande ledamöter ingår i
valberedningen:

Dennis Harlin, valberedningens ordförande
Vincent Hamilton
Mikael Petersson
Jan Risberg
 
Årsstämma i Tethys Oil AB kommer att hållas i Stockholm 22 maj 2013.
Mer information om valberedningens ledamöter och årsstämman 2013 presenteras på
www.tethysoil.com.
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan, senast den 31 mars
2013, vända sig till valberedningens ordförande på:
nomcom@tethysoil.com
eller skriftligen per brev till:
Tethys Oil AB
Valberedningen
Hovslagagargatn 5B
SE-111 48 Stockholm
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com
Morgan Sadarangani, CFO, tfn +46 8 505 947 00; morgan@tethysoil.com
——————————————————————————–
———————————
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.
Hemsida: www.tethysoil.com