Tethys Oils årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023

Tethys Oil offentliggör årsredovisningen för 2023, inklusive hållbarhetsrapport, bolagsstyrningsrapport och rapport över betalningar till myndigheter. Rapporterna finns nu tillgängliga på www.tethysoil.com. Den svenska och engelska årsredovisningen kan i dess helheter laddas ner som PDF. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig som European Single Electronic Format (ESEF).