Tethys Oils årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020

Tethys Oil offentliggör årsredovisningen för 2020, inklusive bolagsstyrningsrapport, samt hållbarhetsrapport för 2020. Rapporterna finns nu tillgängliga på www.tethysoil.com.