Tethys Oils årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018

Tethys Oil offentliggör årsredovisningen för 2018, inklusive bolagsstyrningsrapport och rapportering av betalningar till myndigheter, samt hållbarhetsrapport för 2018. Rapporterna finns nu tillgängliga på www.tethysoil.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 705 766 555
eller
Jesper Alm, CFO, tfn +46 8 505 947 00

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2019 kl. 15:45 CET.