Tethys Oil tecknar Heads of Agreement med algeriska Sonatrach

Tethys Oil har idag undertecknat ett Heads of Agreement med det algeriska nationella olje- och gasbolaget Sonatrach som uttrycker båda parters vilja att ingå ett partnerskap för prospektering, utbyggnad och exploatering av kolväten i intresseområdena El Hadjira II och El Haiad II.

Signeringsceremonin ägde rum på Sonatrachs huvudkontor i närvaro av Rachid Hachichi, styrelseordförande och verkställande direktör, Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil och Mourad Beldjehem, ordförande för The National Agency for the Valorization of Hydrocarbon "ALNAFT".

Syftet med detta Heads of Agreement är att definiera en ram för samarbete mellan parterna i syfte att sluta kolvätekontrakt i identifierade intresseområden under kolvätelag nr 19-13 som reglerar kolväteverksamheter.