Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering december 2018

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under december 2018 till 369 401 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 916 fat olja.

Det officiella försäljningspriset (”OSP”) för råoljan Oman Export Blend under december 2018 uppgår till USD 80,20 per fat.[1] OSP tillkännages av Sultanatet Omans olje- och gasdepartement, och är benchmark-priset för Tethys Oils månatliga försäljning exklusive handels- och kvalitetsjustering.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 & 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3&4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2019 kl. 13:00 CET.

Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys Oils kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

www.tethysoil.com
   
  
[1] OSP för december 2018 är det aritmetiska genomsnittet av det dagliga marknadspriset på DME Oman Crude Oil Futures Contract för december 2018, som det handlats i oktober 2018.