TETHYS INTRESSEBOLAG I LITAUISK UTFARMNING

Tethys intressebolag Jylland Olie Aps, ett bolag inom den danska Odinkoncernen,
har deltagit i en utfarmning till Chevron Corporation. Utfarmningen avser
Rietavaslicensen onshore Litauen. Efter transaktionen kommer Tethys indirekta
ägande i Rietavaslicensen att minska från 20% till 14% mot ersättning i form
kontanter och ett omfattande arbetsprogram.
Chevron har därtill erhållit en option att inom tre år förvärva ytterligare
intresseandelar i Rietavaslicensen till ett i förväg fastställt pris. Om
optionen utnyttjas, kommer Tethys indirekta ägande i licensen att minska till
5,6%.
Arbetsprogrammet, som finaniseras i sin helhet av Chevron, är huvudsakligen
utformat för att utvärdera licensens potential för skiffergas/-olja, och
inkluderar 2D- och 3D-seismikstudier samt utförande av flera borrningar. Även
om prospektering i skifferlagren är det huvudsakliga målet för
arbetsprogrammet, kommer licensens potential för konventionell olja också att
utvärderas.
”Vi är mycket glada över att Chevron ansluter sig till prospekteringen i
Litauen, och vi ser fram emot intressanta resultat,” säger Magnus Nordin,
verkställande direktör, Tethys Oil.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com
——————————————————————————–
———————————
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige.
Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified
Adviser.
Hemsida: www.tethysoil.com