Prospektiva resurser i South Lahan-området på Block 58

Revisionen av Tethys Oils prospektiva resurser för South Lahan-området på Block 58, onshore Sultanatet Oman, har slutförts. Sex identifierade potentiellt oljeförande strukturer uppskattas tillsammans innehålla 251,5 miljoner fat (”mmbo”) i oriskade utvinningsbara prospektiva resurser (Pmean). Revisionen genomfördes av Merlin Energy Resources Ltd.

De sex potentiellt oljeförande strukturerna, som ännu inte har namngetts individuellt, identifierades efter Tethys Oils insamling av uppdaterad och förbättrad 3D-seismisk över South Lahan-området på Block 58 under 2022. Prospektens strukturer är en Araformation av kalksten som är inkapslat i ett saltdominerat lager, en bevisad oljeformationsmodell (”oil play”) som producerar lätt olja i det närliggande Harweel-området på angränsande Block 6.

Tillsammans uppskattas de sex potentiellt oljeförande strukturerna innehålla oriskade utvinningsbara prospektiva resurser om 251,5 miljoner fat olja, ”mmbo”, (Pmean). De uppskattade riskade utvinningsbara prospektiva resurserna är totalt 23,8 mmbo (Pmean). Se tabellen nedan för mer detaljerad information.

Kombinerat med de tidigare publicerade prospektiva resurserna för Fahd-området i den nordöstra delen av Block 58 uppskattas Tethys Oils oriskade utvinningsbara prospektiva resurser på blocket uppgå till 435,9 mmbo (Pmean). Totalt uppgår de uppskattade riskade utvinningsbara prospektiva resurserna för Tethys Oils reviderade identifierade prospekt på Block 58 till 61,2 mmbo (Pmean). Se den fullständiga rapporten bilagd i detta pressmeddelande för mer detaljerad information.

Baserat på befintliga fynd som gjorts i regionen noteras det att gasansamlingar är möjliga under vissa geologiska omständigheter. Merlin har därför inkluderat en alternativ tabell över prospektiva gasresurser för Araprospekten i South Lahan. De alternativa oriskade prospektiva gasresurserna för de kombinerade prospekten uppgår till 2 biljoner kubikfot (Pmean) vilket, med en omvandlingsfaktor på 6 000 kubikfot till ett fat oljeekvivalenter, motsvarar 337 miljoner fat oljeekvivalenter (oriskad Pmean).

Tethys Oil slutför för närvarande förberedelserna inför mobiliseringen av riggen till den första prospekteringsborrningen på Block 58, Kunooz-1 i Fahd. Tethys Oil avser även att genomföra en andra prospekteringsborrning på blocket under 2024, antingen i Fahd eller South Lahan baserat på resultaten från Kunooz-1. Platsen för den första prospekteringsborrningen på South Lahan förväntas fastställas under de kommande veckorna baserat på vidare analys av sammanställningen av borrbara prospekt.

“Vi är väldigt nöjda över att ha fastställt en bra bit över 400 mmbo i oriskade utvinningsbara prospektiva resurser på Block 58. Vi ser nu fram emot att testa denna potential med borrkronan, först ut i Fahd med Kunooz-1 ”, säger Magnus Nordin, Tethys Oils verkställande direktör.

POTENTIELLT OLJEFÖRANDE STRUKTUR BERGARTS-FORMATION STOIIP (MMbbls) RECOVERABLE (MMbbls)   RISKED
Pmean REC
(MMbbls)
P90 P50 P10 Pmean P90 P50 P10 Pmean Pg
SL1 Ara A2C 79,9 290,9 677,5 341,9 14,1 54,3 144,7 68,6 0,10 6,8
SL2 Ara A2C 26,7 81,1 183,4 94,8 4,8 15,2 38,4 18,9 0,14 2,6
SL5 Ara A2C 60,3 218,8 506,2 256,1 10,8 41,0 108,0 51,7 0,10 4,9
SL6 Ara A2C 58,0 210,0 491,4 247,3 10,2 39,3 101,8 49,2 0,06 2,8
SL9* Ara A2C 46,3 159,8 371,3 188,4 8,3 29,4 77,4 37,5 0,11 4,0
SL9* Ara A5C 5,6 16,2 34,8 18,3 1,0 3,0 7,3 3,7 0,10 0,4
SL10 Ara A2C 29,4 92,6 212,5 109,2 5,3 17,5 45,0 21,9 0,11 2,3

Rapporten i sin helhet finns även bilagd i detta pressmeddelande på sitt engelska originalspråk.