PROSPEKTERINGSBORRNINGEN MAHA-1 PÅ BLOCK 3 ONSHORE OMAN AVSLUTAD – INGET KOMMERSIELLT FYND

Prospekteringsborrningen Maha-1 på Block 3 onshore Sultanatet Oman har
färdigställts. Vid borrningen påträffades olja, men inte i kommersiella
mängder. Borrhålet har förslutits med möjlighet att genomföra ytterligare
undersökningar i framtiden.

Maha-1 borrades sydväst om den producerande Farha-trenden i ett område som inte
kartlagts med 3D-seismik. Borrningen utfördes vertikalt till ett djup av 1 465
meter. Barik-sandstenen påträffades på ett djup av 1 409 meter. Mindre mängder
olja kunde observeras under borrning i Bariklagret, men oljemättnaden befanns
vara för låg för att kunna produceras. En därefter genomförd sidoborrning gav
liknande resultat och ännu lägre oljemättnad. Borrhållet har därför förslutits
med möjlighet till återinträde och fortsatta undersökningar i framtiden.
"Det finns helt klart olja i Maha-området i Block 3, men ytterligare seismiska
undersökningar kommer att behövas för att kunna utveckla indikativa borrmål
till borrbara strukturer," säger Magnus Nordin, verkställande direktör för
Tethys Oil.
Borrprogrammet på Block 3 fortsätter med två riggar i arbete. Borrningarna
FS-18 och FS- 31 pågår för närvarande. Båda borras på hittills oborrade
förkastningsblock längs Farha-treden inom 3D-seismikområdet.
Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle
East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L.
(Oman branch) med 50 procents andel.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com
——————————————————————————–
———————————
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och
utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys
kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största
licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också
licensrättigheter i Frankrike, Litauen och Sverige. Tethys strategi är att
investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som
inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås
med begränsad risk.
Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.
Hemsida: www.tethysoil.com