PROSPEKTERING ÅTERUPPTAS PÅ BLOCK 4 ONSHORE OMAN MED BORRNING NÄRA DET PRODUCERANDE SAIWANFÄLTET

En prospekteringsborrning benämnd B4EW3 har inletts på Block 4 onshore Oman.
Borrningen utförs omkring 6 km öster om det producerande oljefältet Saiwan
East, och syftar till att undersöka en geologisk struktur som påminner om
Saiwan Eastfältet. Borrningen beräknas pågå i tre till fyra veckor.

Borrningen sker på en fyrvägsförsluten struktur som kartlagts med 3D-seismik.
Borrning planeras ske till ett djup om 2 000 meter. Huvudmål är
Khufaiformationen på ett beräknat djup om 1 400 meter. Khufaiformationen är den
producerande formationen på Saiwan Eastfältet. Geologin på Saiwan Eastfältet är
analog med den struktur som utgör borrmål för B4EW3, och studier indikerar att
Khufaireservoaren kan ha liknande egenskaper som på Saiwan Eastfältet.
Borrningen kommer också undersöka den djupare liggande Masirah
Bay-sandstensformationen, vilken tidigare inte undersökts med borrning i detta
område.
"Efter en period där huvudfokus legat på produktionstillväxt på Block 3, är
detta den första renodlade prospekteringsborrningen på Block 4 på nästan två
år. Vi är glada att denna borrningen kommit igång och ser fram emot en period
med ytterligare prospektering också på Block 4," säger Magnus Nordin,
verkställande direktör för Tethys Oil.
Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle
East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L.
(Oman branch) med 50 procents andel.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com
——————————————————————————–
———————————
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och
utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys
kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största
licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också
licensrättigheter i Frankrike, Litauen och Sverige. Tethys strategi är att
investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som
inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås
med begränsad risk.
Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.
Hemsida: www.tethysoil.com