Produktionsuppdatering oktober 2016

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet
Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under oktober 2016 till
379 432 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 240
fat olja.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3
& 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui
E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy
Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00
——————————————————————————–
———————————
Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 21 november 2016 kl. 08:30 CET.
 
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med
kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 18 miljoner
fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring
12 000 fat om dagen från Block 3 och 4. Tethys Oil har också
prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss
produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).
www.tethysoil.com