Produktionsuppdatering mars 2024

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under mars 2024 till 248 166 fat olja, motsvarande en genomsnittlig produktion om 8 005 fat olja per dag.

Det officiella försäljningspriset (”OSP”) för råoljan Oman Export Blend under mars 2024 var USD 78,75 per fat. OSP tillkännages av Sultanatet Omans departement för energi och mineraler, och är benchmark-priset för Tethys Oils månatliga försäljning exklusive handels- och kvalitetsjustering.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 & 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3&4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.