Produktionsuppdatering mars 2016

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman,
före avräkning av statens andel, uppgick under mars 2016 till 351 692
fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 345 fat
olja. Produktionen i mars påverkades av planerade underhållsarbeten på
Farha Southfältet, vilka har avslutats. Underhållsarbeten planeras också
att genomföras på Saiwan East- och Shahdfälten under april och mars,
vilken förväntas ha viss påverkan på produktionen.
Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3
and 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui
E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy
Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.
 
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet
Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare
med en nuvarande nettoproduktion på över 11 000 fat olja per dag. Tethys
Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen
och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).
www.tethysoil.com