Produktionsuppdatering maj 2015

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman,
före avräkning av statens andel, uppgick under maj 2015 till 297 616 fat
olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 9 601 fat olja.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3
and 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui
E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy
Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00
——————————————————————————–
———————————
Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.
 
Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är
Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare.
Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore
Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).
Hemsida: www.tethysoil.com