Produktionsuppdatering juli 2023

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juli 2023 till 264 645 fat olja, motsvarande en genomsnittlig produktion om 8 537 fat olja per dag.

Det officiella försäljningspriset (”OSP”) för råoljan Oman Export Blend under juli 2023 var USD 74,94 per fat. OSP tillkännages av Sultanatet Omans departement för energi och mineraler, och är benchmark-priset för Tethys Oils månatliga försäljning exklusive handels- och kvalitetsjustering.

Produktionssiffrorna för juli är inkluderade i produktionsguidningen för helåret 2023 om 9 000 (+/- 200) fat olja per dag som offentliggjordes i delårsrapporten för det andra kvartalen den 8 augusti 2023.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 & 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3&4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.