Produktionsuppdatering juli 2022

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juli 2022 till 298 937 fat olja, motsvarande en genomsnittlig produktion om 9 643 fat olja per dag.

Det officiella försäljningspriset (”OSP”) för råoljan Oman Export Blend under juli 2022 var USD 107,22 per fat. OSP tillkännages av Sultanatet Omans departement för energi och mineraler, och är benchmark-priset för Tethys Oils månatliga försäljning exklusive handels- och kvalitetsjusteringar.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 & 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3&4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.