Produktionsuppdatering februari 2024

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under februari 2024 till 219 154 fat olja, motsvarande en genomsnittlig produktion om 7 557 fat olja per dag.

Som tidigare kommunicerats påverkades produktionen i februari negativt av ett elva dagar långt planerat underhåll av produktionsanläggningen i Saiwan. Justerat för produktionsstoppet uppgick den genomsnittliga produktionen till 8 429 fat olja per dag.

Det officiella försäljningspriset (”OSP”) för råoljan Oman Export Blend under februari 2024 var USD 77,21 per fat. OSP tillkännages av Sultanatet Omans departement för energi och mineraler, och är benchmark-priset för Tethys Oils månatliga försäljning exklusive handels- och kvalitetsjustering.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 & 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3&4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.